GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51319
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvreeide
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateralavsetning av breelvmateriale som er bygd opp til eit tidlegare havnivå ca. 70 m o.h. Materialet er godt sortert og lagdelt. Sand og grus dominerer med mindre innslag av stein og blokk. I vestre delen av avsetninga er det noko silt mot botnen. Materialet har god kvalitet og høver til betong og høgverdige vegformål.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse