GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51321
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunde
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning som er dekka av grovt elve/skredvifte-materiale. Dette grove materialet kan vere opp til 10 m mektig. Materialet under er sortert og lagdelt sand og grus med noko stein og lite blokk. Kvaliteten på materialet er god der gneis- og granittbergartar dominerer. Det grove viftematerialet bør først fjernast dersom breelvmaterialet skal kunne brukast til høgverdige formål som betong.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse