GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51327
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjellaug
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Låg elveslette med sortert materiale som varierer frå sand og grus med noko stein til finsand og silt. Liten mektighet over grunnvannsspeilet.

Bilder
1. elveslette i Erdalen


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse