GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51329
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vik
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elvedelta med terrasseflate ca. 20 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt, men avsetninga inneheld truleg sand/grus. Finstoffinnhaldet kan vere høgt. Ved elveløpet til Vikaelva vert det teke ut sand og grus. Lite aktuell på grunn av bebyggelse.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse