GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51331
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åland/Rand
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randavsetning avsett ved sida av Fjordbreen i Yngre Dryas. Morenevollen dannar ei bogeforma demning tvers over dalen, berre gjennomskoren av elva, der 40 m høge erosjosskråningar gjev eit godt inntrykk av tjukna. Materialet er lagdelt og sortert og sand og grus dominerer, men avsetninga på Rand-sida er gjennomgåande grovare enn på Åland-sida. Snitt i ryggen, viser at det er stor variasjon i materialtype, fra usortert morene, til sortert sand og grus. Forekosmten kan være viktig lokalt.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse