GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51333
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Marsåvika
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Moreneavsetning. Snittet i eit nedlagt massetak syner grusig/sandig morene med ein del blokk mindre enn 1 m i diameter. Høver truleg best til fyllmasse. Svært liten forekomst. I 2007 er massene tatt ut, massetaket er drevet til fjell. Det lille som gjenstår, består av kantet og dårlig sortert materiale. Snittet etter massene er opp til 10 m høyt.

Bilder
1. Sett fra sørsiden av fjorden


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse