GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51335
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åkredalen
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er eit terrassesystem i lausmassar. Snitt i massane ved Kaldalen viser at det er 2-3 m med godt sortert sand, grus og stein over marine avsetningar. Eit massetak ved Kaldedalen. På sørsida av dalen ved Brennhaugen er det også tilsvarande terrassar i lausmassar. Denne avsetninga må nærare granskast for å seie noko om massane. Området er bebygd og oppdyrka. Der vegen går opp på terrasseflata ved Åkredal, er det på sørsiden av veien et ca. 2 m høyt snitt i toppen av terrassen som viser silt/finsand. 2007: Førekomsten kan ha gode kvalitetar, men er lite aktuell for drift, grunna arealkonfliktar.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse