GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51337
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sæten
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sand/grusførekomst utan massetak. Snitt i ei tomt viser 5 m med godt sortert, lagdelt og sand, grus og stein. Steinen er avrunda. Lite finstoff. I området er det haugete fjelltopografi, slik at det er vanskeleg å seie noko om mengdetilhøve. Området er godt oppdyrka. Konflikt med jordbruksinteresser gjer sannsynligvis førekomsten mindre aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse