GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51349
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesdal
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei elvevifte med slak overflate ned frå rotpunktet 100 m o.h. Vifta er overgrodd av tett vegetasjon, slik at det er vanskeleg å få inntrykk av materialmengda. Gardsbruka er nedlagde og fråflytta.

Bilder
1. Nesdal til venstre i bildet


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse