GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51351
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjenndalen
(Sist oppdatert 30.jul.1992)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei elveslette bygd ut av elva frå Kjenndalsbreen. Overflata syner sand og grus. Nærare breen vert materialet gradvis grovare. Det er truleg mogleg å ta ut massar frå elveløpet, avdi massane vil fornye seg fra år til år. Liten mektighet over grunnvannsspeilet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse