GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51353
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brynestad
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei breelvvifte med rotpunkt ca. 150 m o.h. avsett av Brynestadelva. Vifta er blokk/steinrik mot rotpunktet og i overflatesona. Materialet er lagdelt og sortert, og laga fell mot vest-nordvest. Vifta inneheld sand, grus, stein og ein del blokk med dominans av grus. De to massetaka frå -79 er nå i -92 dreve saman. I 2007 er stuffen opp mot 50 meter høg. Det står eit asfaltverk i bruddet, som får massane sine frå denne førekosmten, førekomst 37 og frå Hyllestad. Det er og planar om å ta ut fast fjell like nord for førekomsten. Det blir også teke ut sand til betongproduksjon. Det er planar om å legge ned grusutaket i førekomsten, men det står att ein del massar. Førekomsten må reknast som meget viktig.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse