GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51355
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Løken
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Israndavsetning (randås) avsett framfor dalbreen då denne hadde framrykk eller stillstand under avsmeltingsperioden. Eit mindre snitt syner lagdelt sand/finsand og grus med blokker ca. 1 m i diameter. Avsetninga inneheld truleg ein del finstoff, særleg på nordsida.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse