GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51361
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øyane
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei elvevifte med berre svakt hellande overflate bygd ut av Lidaelva frå vest. Vifta er oppdyrka og det er laga nytt elvelaup over førekomsten. Inneheld truleg sortert sand, grus og stein.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse