GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51367
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sunde
(Sist oppdatert 03.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er to elvevifter som er skilde frå kvarandre ved eit smalt sund. Materialet i viftene tykkjest å vere grovast mot rotpunktet og langs elvelaupa. Eit snitt ved Gjerdenausta, der det er teke ut litt massar, syner lagdelt og sortert sand, grus og stein.

Bilder
1. Forekomsten sett fra vestsiden av Oldenvatnet


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse