GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51369
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gytri
(Sist oppdatert 03.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Rest etter ei større breelvvifte avsett av Gytrielva. Rasskråning ned mot elva. Teke ut litt massar. Snitt syner lagdelt og sortert stein, grus og sand.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse