GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51377
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tungøyreina
(Sist oppdatert 03.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er truleg ei breelvterrasse med toppflate ca. 80 m o.h. Materialet er truleg hovudsakleg avsett av Brenna frå aust. Snitt i førekomsten syner sortert sand, grus og stein.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse