GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51381
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langeflata
(Sist oppdatert 03.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med toppflate 80-118 m o.h. Delar av førekomsten er truleg bygd over marin grense. Snittet i massetaket syner at førekomsten hovudsakleg inneheld grus, med stein og finare sandlag mellom gruslaga. Vassfabrikk er etablert i førekomsten og uttak er neppe aktuelt.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse