GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51385
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skåden
(Sist oppdatert 03.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To marine breelvterrassar/delta bygde ut av Storelva. Overflata er jamnt skrånande ut frå rotpunktet ca. 80 m o.h. Snitt i distalsida syner utrasa massar av sand, grus og stein. Langvin jordbruksskule ligg på terrassen nord for elva. Snitt i nyopna massetak syner lagdelte og sorterte skrålag av sand, grus og stein. Største blokk i snittet er ca. 30 cm i diameter.

Bilder
1. Panorama over forekomsten sett fra vest


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse