GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51387
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Utvik
(Sist oppdatert 03.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På begge sider av Storelva er det bygd ut breelvterrassar/delta med skrånande overflate. Få gode snitt i førekomsten, men mindre blotningar syner lagdelt sand, grus og stein. Grensa mellom breelvmaterialet og det svakt ravinerte morenematerialet ovanfor er uklår. Delta inneheld truleg hurtig nedvaska morenemateriale. Snitt ved hage syner dårleg/middels sorterte massar, med stor veksling i kornstorleik. Kanta-kantrunda materiale. Førekomsten kan brukast til lokal forsyning, men annan arealbruk gjer uttak vanskeleg.

Bilder
1. Utvik


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse