PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51401
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stryn pukk A/S
(Sist oppdatert 03.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre pukkverk beliggende ca. 5 km vest for Stryn sentrum. Bruddet er godt skjermet for innsyn og støy og ligger gunstig til med hensyn til transportavstand til Stryn. Et mobilt knuse/sikteverk (1 knusetrinn) er montert i bruddet. Moderat overdekning i området. Bergarten er en grålig gneis med enkelte amfibolittiske soner. I 2007 er pukkverket integrert med miljøstasjon. Utbygging av motorsportanlegg hindrer videre ekspansjon nordvestover, som ellers ville ha vært naturlig. Mulig å ekspandere østover. Dagens reserver varer for 6-7 års drift. Dette pukkverket er det viktigste i Stryn og sikring av ytterligere reserver vil være viktig for å sikre forsyning av byggeråstoff i kommunen og regionen.

Bilder
1. Mot nordvest
2. Mot vest
3. Mot sør
4. Panorama fra V mot Ø


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse