PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51403
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvreeide steinbrudd
(Sist oppdatert 03.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre uttak som blir drevet i forbindelse med et grustak beliggende noe nærmere riksvegen. Innsyn fra nærliggende gårdsbruk. Steil topografi i bakkant av bruddet. Moderat overdekning i området. Prøven er tatt fra masser knust ved 1 knusetrinn. Bergarten er en glimmerrik, båndet, migmatittisk gneis. I 2007 er det ingen knuseanlegg i området.

Bilder
1. Panorama over bruddet


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse