PUKKDATABASEN

Forekomstområde 56013
Molde (1506) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Molde pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger i Årødalen, like ved riksveg 67, og består av varierende gneiser, eklogitt o.a. bergarter. De topografiske forhold er velegnet for uttak, og uttak i forekomsten representerer ingen miljømessige ulemper. (To bergarter dominerer i bruddet, en finkornig, lys rødlig gneis uten mørke mineraler og en tett, mørk bergart bestående av biotitt og amfibol. Disse to typene er ganske homogene. Dessuten opptrer en finkornig, foliert gneis i overgangssoner.

Bilder
1. Del 1 Panorama fra S mot N
2. Del 2 Panorama fra S mot N
3. Del 3 Panorama fra S mot N
4. Panorama 2014


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse