PUKKDATABASEN

Forekomstområde 56019
Ålesund (1507) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Bingsa
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en fjellkolle ca. 1 km nordøst for Olsvika ved Spjelkavik. Består av gneisbergarter med varierende sammensetning. Steinbrudd med arealmessig stor utbredelse. Inndrift i to plan, hvorav topp-pallens bakvegg mot nabopukkverket er 20-30 m høy. Bergarten er en sterkt foliert, til dels skifrig glimmergneis med slirer av rødlig feltspat. Kloritt på foliasjonsplanet. Bergarten er i tillegg sterkt oppsprukket enkelte steder.. Kai finnes like ved.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse