GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56177
Ørsta (1520) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Indre Standal
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Delta/dalfylling med toppflate ca. 75 moh. 5-10 meter stein og blokkrik masse ligger over sanddominert materiale. Deler av forekomsten er tatt ut, og i 2005 foreligger det store planer om å flytte uttaksområdet nærmere sjøen. I forbindelse med vurdering av massene er det gravd fire prøvehull på forekomsten. Disse tyder på at massene sannsynligvis vil være av best kvalitet i nærheten av nåværende massetak. Ned mot elveslettene vil en kunne finne mer sandige materiale, og nærmere sjøen kan massene være noe mer påvirket av fjellskred. Forekomsten vurderes til å være regionalt viktig.

Bilder
1. Forekomsten sett fra V mot Ø
2. Prøvegraving på elveslettene
3. Elveslettene sett fra toppen av avsetningen
4. Toppen av avsetningen
5. Avsetningen inn mot fjellvegg i S
6. Avsetningen helt i V
7. Prøvegraving på toppen av breelvdelta
8. Materiale fra prøvegraving
9. Gravehull


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse