GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56215
Fjord (1578) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Syltemona
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Meget stor breelvterrasse like ved Valldal sentrum. Avsetningen er sentral for distriktets grusforsyning. NGUs undersøkelser har vist at avsetningen er meget homogen og godt sortert sandig/grusig materiale. Mektigheten er 40-50 meter på det meste. Materialet egner seg i særlig grad som betongtilslag (pga. konstante middelkornstørrelsen i sandfraksjonen). Fortsatt gjenstår en stor del av forekomsten som er klassifisert som regionalt viktig.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse