GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56313
Sykkylven (1528) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Hundeidvik
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av grovt breelvmateriale. I toppen ligger en 2-4 meter tykk pakke med lagdeling som faller parallelt med overflata. Under dette kommer skrålag med større fall. Denne pakken er grov lengst fremme i massetaket, men inneholder mest sand lengst inne. I 2005 er massetaket utvidet, og det er tatt mindre mengder masse også andre steder i forekomsten.

Bilder
1. Tema ikke angitt


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse