GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56485
Molde (1506) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Hanset
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ved Langdalens utløp i Vistdalen. Den har terrasseoppbygging til ca. 125 m o.h. På nordsiden av elva ser en topplag med klar diskordans til underliggende skrålag i dette nivå. Forekomsten er ikke befart i samme høyde på sørsiden av elva. Det er flere terrassenivå fra toppen av forekomsten og til Visas elveløp. Visa går hovedsaklig på fjell i dette området. Tverrelva skjærer gjennom forekomsten og går stedvis på fjell. Bergartsmaterialet ser ut til å være overveiende gneis. Forekomsten anses å være regionalt viktig på grunn av sine kvaliteter som råstoff i betong.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse