PUKKDATABASEN

Forekomstområde 56565
Hustadvika (1579) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Viken pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger like på Indre Harøya. Grålig, middels- til grovkornig glimmergneis, båndet og sliret. Inhomogen.

Bilder
1. Utskipningskai
2. Stuff
3. Stuff 2
4. Stuff 3
5. Knust produkt
6. Stuff 4


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse