GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56749
Sunndal (1563) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Drihjellen
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Meget stor breelvterrasse bygd til om lag 123 moh. på det høyeste nivået. Det avgrensede arealet omfatter også en erosjons-elveterrasse på om lag 75 moh. I de sentrale deler i tilknytning til det planlagte massetaket har en meget store sand og grusmektigheter (muligens helt opp mot 60-70 meter) slik det avdekte areal indikerer. Materialet blir meget grovt (steinig og blokkig) mot toppen av terrassen og Vegvesenets masseuttak ble av den grunn stanset. I 2007 er imidlertid aktiviteten i gang. Store deler av forekosmten er allerede utnytttet, men det liggersannsynligvis gode ressurser under dyrkamarka i den nordlige del av forekomsten.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse