GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56751
Sunndal (1563) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Hårstad 1
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dette har vært en breelvterrasse bygd opp til om lag 120-125 moh., men det meste av avsetningen er i dag drevet ut. Det store massetaket viser at avsetningen domineres av godt sortert skråsjiktet sandig grus. Vegvesenets undersøkelser har vist at sandfraksjonen 2-4 mm inneholder opptil 20% svakt materiale, noe som forklarer de til dels dårlige erfaringenr en har med materialet anvendt i vegdekker.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse