GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60258
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Geiteryggen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
For ca. 10000 år siden gjorde isfronten en stopp ved Geiteryggen, og det ble avsatt et isranddelta. Dette ble bygget delvis opp til daværende havnivå som var 147 m høyere enn idag. Isfronten har ikke ligget helt i ro da avsetningen er dannet i flere "trinn" som fremstår som markerte rygger og terrasser. Breelvene førte store mengder løsmasser, og sand, grus og stein ble avsatt i Geiteryggen, mens de finere massene ble ført videre ut i havbukten. Disse grove massene i Geiteryggen ble senere delvis dekket av marine avsetninger, spesielt i vest- og østkanten av avsetningen.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse