GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60260
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nenset
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Israndavsetning med toppnivå under daværende havnivå. Det ligger derfor marint materiale over det meste av avsetningen, fra tynne lag på under 0,5 m til flere meter tykke lag. Dette gjør at avsetningen er vanskelig å avgrense. Materialet i avsetningen er godt sortert og lagdelt. Sand er den dominerende kornfraksjon. Visse lag har også stort grusinnhold. Særlig mot sørvest er det partier som inneholder en del stein. Steinen er godt rundet. De dominerende bergartene er gneisgranitt, kvartsitt og amfibolitt.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse