GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60310
Notodden (3808) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Limoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort breelvdelta med totale mektigheter på 50-60 meter. Massene består av alle kornstørrelser fra blokk og stein i topplagene til sand og grus i lavere nivåer. De grove massene er godt rundet og består i det vesentligste av sterke bergarter. Det er to massetak i forekomsten som gjennom foredling ved knusing og sikting produserer tilslag til ulike veg- og betongformål. Forekomsten er meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen og distriktene rundt og er klassifisert som regionalt viktig.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse