GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60362
Notodden (3808) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovemoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort breelvdelta, hovedsakelig skogkledd, men med noe gårdsbebyggelse og dyrka mark i øst. Mektigheten i yterkant på terrassen er ca. 25 meter, men de utnyttbare mektigheter er noe mindre. Massene består generelt av grus og stein i topplaget og sand og grus under, men den innbyrdes fordelingen av kornstørrelsen varierer både horisontalt og vertikalt i avsetningen. Forekomsten er meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen og områdene rundt. Forekomsten er klassifisert som regionalt viktig og bør reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. I fjellryggen nord for forekomsten er det åpnet fjelluttak med produksjon av pukk i tilknytning til massetaket.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse