GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60534
Nome (3816) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Stormo
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et større isranddelta med tydelig proksimal og distalkant. Ved proksimalkanten er store områder dekket av store blokker. På overflaten er det mange dreneringsspor, grytehull og rygger. I proksimalskråningen kan det se ut som om fjellet stikker ut som en terskel i dalen. Det er et slamdeponeringsanlegg og to massetak på forekomsten. Det er etablert betongfabrikk som benytter masser fra det ene av uttakene i sin produksjon. Forekomsten er en meget viktig ressurs i kommunen og distriktet. Forekomsten er klassifiser som regionalt viktig og bør reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse