GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60614
Midt-Telemark (3817) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Folkestadmogane
(Sist oppdatert )

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Den østlige delen av den store laterale breelvavsetningen fra Breskelia til Valen. Terrasseflater og dødislandskap. Stor rikdom av eskere, dødisgroper og is-kontaktsoner (deler av disse områder er verneverdige). Forsumpning i dødisgroper og der grunnvann slår ut ved kontakt med finkorna havavsetninger. Mot sør er innholdet av godt sortert fin/middels sand noe høyt, sørøst for Hellestad sandtak. Finstoffinnholdet øker i dypere lag av avsetningen. Totalt volum sand/grus ned til fjell/finsedimenter er nesten 13 mill. m3. Bø jordprodukter tar masser fra massetaket som sammen med torv foredles til ulike jordprodukter.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse