GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60846
Hjartdal (3819) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Ålamoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Den nordlige delen av forekomsten og den delen som ligger nærmest det nåværende elveløpet, er trolig den groveste (sammenlign med Limoen grustak). Lengre sør- og vestover kan man anta at deltaet inneholder mye sand og kanskje finstoff. Massetak 1 i forekomsten ligger i en sandrik del. Forekomsten synes å ha et grovt topplag over det hele.
Volumet av forekomsten er beregnet med en gjennomsnittelig mektighet på 10 meter. Den totale mektigheten for avsetningen er betydelig større. Hvor stor den drivverdige mektigheten er, er svært vanskelig og si uten oppfølgende undersøkelser, med boringer, seismikk, sjaktegravinger og prøvetaking. Det har ikke vært noen stor uttaksaktivitet i denne forekomsten, men det er tatt ut noe masser ned til 5-7 meter i massetak 3. Forekomsten representerer store og viktige ressurser for framtida og er klassifisert som en regionalt viktig forekomst. Forekomsten bør sikres som et framtidig forsyningsområde for sand og grus.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse