STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 60998
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skreosen
(Sist oppdatert 02.sep.1994)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er steintipp ved Skreosen. Skafså kraftverk opplyste i 1981 at bergartsinnholdet er middels- til finkrystallinsk gneis og granitt, noe kvartsitt og pegmatitt. Noe masse er tidligere tatt ut fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse