GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61000
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunden
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en vifte- og tildels terrasseformet breelvavsetning. Det er etablert et 8- 10 m dypt grustak i tilknytning til en terrasse. Befaringen tyder på at mektigheten er størst sentralt i forekomsten og avtar mot ytterkantene.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse