GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61004
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skredtveit
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrassert breelvavsetning ved Skredtveit. De totale reservene betraktes som begrensede. Sentralt i forekomsten kan mektigheten maksimalt være 5 meter. Lenger øst ligger det et område med tynne og vanskelig avgrensbare sand- og grusavsetninger med 1-2 meters mektighet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse