GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61008
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Urimelighetsbukti
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en noe uregelmessig, haug- og ryggformet, samt terrassert breelvavsetning. Materialet virker dårlig sortert med islett av morenemateriale. Mektigheten er gjennomgående liten, i gjennomsnitt under 2 meter. I den sørøstre delen av det stiplede omrisset er mektigheten helt lokalt fra 3 til 5 meter. Totalvolumet er imidlertid lite og forekomstens ressursverdi betraktes som sterkt begrenset. I tillegg gjør et innslag av morene at kvaliteten vanskelig å forutsi.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse