GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61010
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Steane
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en vifte- og terrasseformet breelvavsetning ved Sveane. Under registreringen i 1981 ble det påvist at materialet hovedsaklig består av steinholdig grusig sand. Mektighetn er gjennomgående liten, i gjennomsnitt satt til bare 1.5 meter. I en terrasse på sørsiden av elva kan mektigheten lokalt gå opp i 3 meter. Massene består hovedsaklig av breelvmateriale, men i mindre områder er det elveavsetninger og grusig morenemateriale. Forekomsten har liten verdi som grusressurs. Mektigheten er så liten at eventuelle uttak får store arealkonsekvenser og materialet kan ha høyt humusinnhold.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse