GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61012
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bukkøy
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten vifteformet breelvavsetning ved Bukkøy, der et lite dalføre munner ut mot Vråvatnet. Snitt i et nedlagt massetak tyder på at materialet er kantet og korttransportert. Under befaringen i 1981 ble det påvist en fjellblotning midt i uttaket noe som bidrar til at den gjennomsnittlige mektigheten er stipulert til kun 2 meter. Det totale volumet må betraktes som begrenset.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse