GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61014
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Flatland
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en vifteformet breelv- og elveavsetning ved Flatland, der Århusåni munner ut i Vråvatnet. Det er ingen gode snitt i forekomsten, men et høyt stein- og blokkinnhold i den østlige delen av avsetningen, og langs elva i vest tyder på at materialet er grovt. Både det generelle inntrykket og fjellblotninger i den vestlige delen av forekomsten tyder på at mektigheten er liten, 2 meter i gjennomsnitt. Forekomsten har liten betydning som reserve både pga. liten mektighet og fordi eventuelle uttak vil komme i konflikt med arealbruken.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse