GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61016
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Roholt
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en uregelmessig formet subglasial dannet breelvavsetning. Store deler av overflaten er et typisk haug- og ryggformet dødislandskap. Det er ingen tydelige nivå i overflaten, men kote 270 m.o.h. synes å markere ett toppnivå. Bare den høyest liggende, og antatt mest grovkornige delen av forekomsten, er tatt med innen det heltrukne omrisset. Materialsammensetningen er svært variabel, som er typisk for slike avsetninger. Det veksler fra velgradert grus til silt- og leirlag. Lokalt er nok mektigheten på 15 m. Den sannsynlige gjennomsnittsmektigheten er imidlertid stipulert til 4 m. Volumanslaget er usikkert både fordi den underliggende fjelltopografien er dårlig kjent, og fordi deler av volumet kan bestå av alt for finkornige masser.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse