GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61018
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kåsi
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med rygg- og haugformete breelv- og moreneavsetninger. Massetaket var i 1994 utplanert og inngår i et større hytteområde. Mektigheten varierer, men er gjennom-gående liten. Den størset mektigheent ble i 1981 påvist ved massetak nr. 1. Under denne befaringen ble det i tillegg registrert to mindre massetak, men ingen av disse er heller lenger i drift. De største reservene er allerede drevet ut. Forekomsten er vist med stiplet omriss på ressurskartet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse