GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61022
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Finsand
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en noe uregelmessig, tildels haug-/ryggformet breelvavsetning ved Finsand. Snitt i et lite massetak tyder på at massene hovedsaklig består av sand. Det ble under registreringen observert finsand/silt i den sørvestre, lavere delen av forekomsten. Den finkornige sammensetningen forringer sterkt forekomstens verdi som grusressurs, selv om gjennomsnittlig mektighet er anslått til 4 m.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse