GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61024
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Vik
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er trolig en subglasialt dannet og uregelmessig formet breelvavsetning ved Vik. Overflaten danner både haug-, rygg og vifteform. Materialet virker dårlig sortert og kort transportert, og kan stamme fra dalsiden ovenfor. Det er ingen åpne snitt, men under registreringen ble det stedvis påvist blokk i overflaten, særlig øverst mot sør. Det ble også observert lag med finsand/silt ned mot veien. Forekomsten har liten betydning som grusreserve. Den gjennomsnittlige mektigheten er liten (2 meter), og materialet har tildels ugunstig sammensetning og kornform.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse