GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61026
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordheim
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelv-/elvevifte ved Nordheim, der Bergåi renner ut i Flåvatnet. Både overflaten og et 4 - 5 meter høyt snitt ved vegen viser at materialet er svært grovt med en høy andel blokk og stein. Gjennomsnittlig mektighet anslås til 2 meter, og det er en del fjellblotninger innen forekomstavgrensingen. Forekomsten har sterkt begrenset ressursverdi pga liten mektighet og et høyt blokkinnhold. Steinmaterialet har i tillegg en uheldig kornform.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse