GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61028
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjågesund
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et uregelmessig formet isranddelta ved Fjågesund. Snitt i to store massetak viser at forekomsten i hovedsak består av godt sortert, grusig sand. Gjennomsnittlig mektighet anslås til 15 m, men ved massetak nr. 1 er mektigheten på minst 20 m. Uten seismikk, boringer o.l. er det imidlertid vanskelig å forutsi forløpet til underliggende fjell/morene. Forekomsten er en betydelig grusressurs av antatt god kvalitet. Store deler av grunnarealene er imidlertid båndlagt av bebyggelse. Videre uttak ved massetak nr. 1 synes likevel ikke å komme i umiddelbar konflikt med dagens arealbruk.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse